ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2015 Подобряване на производствения капацитет в МСП | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2015 Подобряване на производствения капацитет в МСП

Мениджмънт | Финанси § Проекти

Мениджмънт
02. 06 2015 - 03. 06 2015
гр. София - 02.06.2015 г. гр. Пловдив - 03.06.2015 г.
Росица Янкова - ръководител на отдел „Стратегия и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД. Бистра Ковачева - специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения. Надежда Симеонова - магистър по финанси и психология. Управител на Международна академия за кариерно развитие и ориентиране.
Свободни места: 20
"Персонал Холдинг" АД организира обучителен семинар, на който ще запознае участниците с отворената процедура за набиране на проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Отворената процедура за кандидатстване е насочена към модернизиране на предприятията, чрез закупуването и внедряването на ново оборудване и/или технология за съществуващото производство или чрез изграждането на нови производствени мощности.
Отстъпки
Ранна резервация: до 28. 05 2015 - 136.80 лв.
Ранна резервация: до 28. 05 2015 - 136.80 лв.
(144.00 - след това)
Отстъпки за брой записани участници

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020: Подобряване на производствения капацитет в МСП

През първия програмен период 2007 - 2013 г. „Персонал Холдинг“ АД активно участва в разработването и управлението на проекти по различни програми, финансирани от Европейските фондове, една от които бе “Технологична модернизация на малки и средни предприятия” към ОП “Иновации и конкурентоспособност”. През този програмен период 2014 - 2020, процедурата е с ново наименование “Подобряване на производственият капацитет на малки и средни предприятия”.

Целта на настоящото обучение е да:
- споделим нашия опит и знания;
- помогнем на участниците в оценката на възможностите за финансиране, съобразно публикуваните насоки за кандидатстване;
- дадем практическа и теоретическа насоченост в процеса на писане, оценяване и добро управление на проектните предложения.

Какво представлява процедурата?
Отворената процедура за кандидатстване е насочена към модернизиране на предприятията, чрез закупуването и внедряването на ново оборудване и/или технология за съществуващото производство или чрез изграждането на нови производствени мощности.

Обучението е насочено към:
- Юридически лица по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
- Работодатели - микро, малки и средни предприятия

Нашите лектори:
Росица Янкова е ръководител на отдел „Стратегия и планиране“ към групата на „Персонал Холдинг“ АД.
Бистра Ковачева е специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни предложения.
Надежда Симеонова е магистър по финанси и психология. Управител на Международна академия за кариерно развитие и ориентиране.

Дати и място на провеждане:
гр. София - 02.06.2015 г.
гр. Пловдив - 03.06.2015 г.

Обучението е с продължителност 1 ден (от 09:00 до 16:30 часа) и включва:
- Материали за обучение;
- Практически примери;
- Кафе-паузи;
- Обяд;
- Сертификат за обучението.

Цена на обучението: 120 лв. без включен ДДС

При записване до три дни преди началото на обучението получавате намаление в размер на 10% от стойността на курса.

При записване на двама или повече участници от една организация получавате и допълнително намаление от 10% за всеки следващ участник.

Форма за записване:
http://goo.gl/forms/UVkhjWVpnh

За повече информация и записване:

Александър Сапаревски
тел: 02 / 952 25 31
мoб: 0885 82 60 01
info@personnel-hold.com

Мартина Калчева
тел: 02/ 818 97 70
моб: 0884 115 567
m.kalcheva@personnel-hold.com

www.personnel-hold.com