Организация на логистичния процес | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Организация на логистичния процес

Мениджмънт

22. 06 2018 - 22. 06 2018
София
Павлина Цветанова
Каним ви на интерактивно практически насочено обучение Организация на логистичния процес Модул II от Тренировъчна школа Логистика Теми: Логистична система и процеси. Типове превозни средства. Ролята на логистика. Вътрешен превоз на стоки по суша. Превоз на специфични и опасни стоки.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. INCOTERMS, ETA, BL, Bulk, COD, престой, кубатура, ладе метри, консолидирана пратка, групаж, митни сборове, door-to-door, L/C, SKU, транзитно време, transshipment, коносамент, товарителница (мастър, хаус) др.
  2. Правни норми на спедитора – пълномощник, комисионер, оператор. Международни сделки (двустранни, тристранни, бартерни). Рискове в международната търговия. Стоков контрол. Кредитна политика. Офериране, фактуриране, разплащане с контрагентите. Оперативна отчетност и отчитане на себестойността. Управление на риска. Подготовка на документите (търговски, транспортни и сертификати). Разрешителни и лицензионни режими за стоките и превоза.
  3. Характеристики и специфики на превозните средства. Бордови автомобили. Автомобили с температурен режим. Автомобили за превоз на извънгабаритни товари. Автокомпозиции. Самосвали.
  4. Същност на Конвенция CMR. Закон за автомобилните превози. Ограничение на работното време на водачите – Конвенция AETR. Двустранни спогодби за международни превози по шосе. Комплектни товари. Групажни пратки. Частични товари. Изисквания към опаковките. Обемно и тарифно тегло.
  5. Технология и организация на превозите с въздушен транспорт. Въздушна товарителница и документи придружаващи стоката. Товарни устройства за превоз по въздух (ULD) – видове и маркировка. Въздушни палети и контейнери. Ценообразуване. Тарифен справочник ТАСТ.
  6. Спогодба ATR. Превоз на стоки с температурен режим. Превоз на храни – специфики. Извънгабаритни товари. Превоз на живи растения и животни. Превоз на луксозни стоки.
  7. Превоз на опасни стоки по въздуха – IATA и DGR IKAO – TI. Основни принципи и изисквания свързани с превоз на опасни товари по въздуха. Отговорности на изпращача, куриера. Видове опасни товари – приемливи, ограничени, забранени. Документи съпровождащи опасни товари. Опаковане, етикетиране и маркиране на опасните стоки. Изисквания за транспорта на опасни стоки – приемане, съхранение, разделяне, натоварване.
  8. Нормативна уредба на Република България, Европейския Съюз. Роля на страните по веригата на доставките на опасни товари. Определение за опасни стоки, отговорност на изпращача, куриера, получателя, спедитора, превозвача. Разпоредби по безопасност и сигурност. Превоз на опасни товари по шосе – Европейска спогодба ADR. Цел и приложение на ADR. Класове опасни товари съгласно ADR – основни видове опасности и класове опасни товари. Класификация на опасните товари. Подготовка на опасен товар при производителя. Подготовка на документи придружаващи опасния товар. Товарене на опасни товари. Изключения от правилата на ADR.

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.