MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Основи на фирменото финансово управление

Мениджмънт | Финанси § Проекти

Мениджмънт
04. 02 2022 - 04. 02 2022
гр.София, Парк Хотел Витоша
Лазар Базлянков
Този курс въвежда участниците в основите на финансовото управление на всяка стопанска дейност, като разяснява и проследява специфичните цели и взаимната обвързаност на основните счетоводни документи, съдържащи необходимата информация за разбиране на моментното финансово състояние на фирмата. Курсът представя разбираемо и с прости примери как информацията за работата на фирмата се остойностява, обобщава и представя от счетоводителите, и как впоследствие тази обобщена информация трябва да се чете
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при повече от 3 записани 5% на участник
Цената включва: зала, кафе-паузи, материали, сертификат

Този курс въвежда участниците в основите на финансовото управление на всяка стопанска дейност, като разяснява и проследява специфичните цели и взаимната обвързаност на основните счетоводни документи, съдържащи необходимата информация за разбиране на моментното финансово състояние на фирмата.

Курсът представя разбираемо и с прости примери как информацията за работата на фирмата се остойностява, обобщава и представя от счетоводителите, и как впоследствие тази обобщена информация трябва да се чете и разбира от собствениците и служителите на фирмата.

Какво ще научите:

-       Как става остойностяването във фирмата – от вложения, през ресурси до разходи, и защо е важно това

-       Какво правят вашите колеги-счетоводители и с какво техните „продукти” се различават от резултатите от дейността на останалите служители във фирмата

-       Защо печалбата не е пари и как всъщност се създава богатството

-       Кои са основните счетоводни отчети, какво ни казват и каква е връзката помежду им

-       Как да „четем” тези отчети, каква информация можем да намерим в тях, какъв е смисълът й и за какво можем да я използваме, в контекста на управлението на организацията

-       Кое е златното финансово правило, което ще Ви предпази от фалит

-       Кои са основните източници на финансиране на дейността и на каква „цена” организацията може да ги ползва

 

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)

Сесия 1:Счетоводството като изкуство и магия

 1. На какъв език говорят счетоводителите? Бърз преглед и анимиран „превод” на основни счетоводни и финансови управленски термини

 - Приходи, разходи, печалба

 Постъпления, плащания

 Някои основни принципи на счетоводството

2. Практически задачи

Стопански цикъл, счетоводен цикъл

Практически упражнения

Дискусия и коментари

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

 

Сесия 2: Трите основни счетоводни документа – смисъл, връзки, разбиране

3. Да съставим заедно отчет за приходи и разходи

- Примери от практиката

4. Баланс на фирмата, активи, пасиви, капитал

- Примери от практиката

5. Отчет за паричните потоци

- Примери от практиката

6. Триединство на отчетите, как да ги разчитаме

 

Обучението е подходящо за:

-  Хора, които смятат да започнат собствен бизне

-  Действащи предприемачи, които продължават да не са наясно с фирменото счетоводство

- Мениджъри от всяко ниво, които не са преминали обучение по счетоводство

- Заклети счетоводители, които биха искали да видят как другите възприемат и (не) използват резултатите от усилния им труд.

 


  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:516.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)