От служител към мениджър - практически семинар, присъствен | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

От служител към мениджър - практически семинар, присъствен

01. 07 2020 - 02. 07 2020
София, учебна зала на Рейвън Консултинг Груп
Ралица Иванова, Борислав Игов
Свободни места: 8
За голяма част от хората повишаването в ръководна позиция е мечта и оценка на положените от тях усилия. Но какво се случва, когато новоназначеният няма умения да ръководи хора? Чрез много казуси, примери от практиката и задачи, участниците ще преодолеят тези проблеми.
Отстъпки
Ранна резервация: до 22. 06 2020 - -27.84 лв.
Ранна резервация: до 25. 06 2020 - 330.60 лв.
(348.00 - след това)
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 8% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: учебни материали, кафе-паузи, обяд; сертификат

Семинарът е предназначен за:

 • Наскоро повишени/ новоназначени мениджъри и супервайзори
 • Мениджъри с малък опит, които искат да развият и повишат уменията си на ръководители;
 • Служители, повишени на мениджърска позиция в екипа, в който доскоро са били равнопоставени;
 • Ключови служители, на които предстои да се развиват на мениджърска позиция

Продължителност: 18 учебни часа, разпределени в 2 дни, 8 модула. Разпределение на учебните часове - 40/60 теория/практика

Програма на семинара

Модул 1 Вашата нова роля като мениджър.

 • Мениджър и служител – прилики и разлики
 • Първи дни като мениджър. Изкуството за управление на хора и екип.
 • Психологически проблеми на прехода на функциите и как да се справим
 • Тест за оценка на мениджърския потенциал
 • Ситуационно лидерство

Модул 2 Комуникацията като успешен инструмент за управление.

 • Умения за слушане
 • Задаване на правилните въпроси
 • Как да предаваме информация
 • Комуникационни стилове и как да променяме стила си според събеседника
 • Презентационни умения и продажба на идеи

Модул 3 Изграждане на ефективен екип

 • Етапи на изграждането на успешен екип.
 • Работа с вече изграден екип
 • Как да решим дали един човек е подходящ за нашия екип
 • Типични грешки при наемането на нови служители
 • Сработване на екипа
 • Освобождаване на служители, решаване на конфликти и справяне с трудни ситуации

Модул 4 Мотивация  и развитие на екипа

 • Теории за мотивацията и как да ги прилагаме на практика
 • Мотивиращи и демотивиращи фактори
 • Идентифициране на мотиваторите на всеки член от екипа
 • „Ключетата“ на мотивацията

Решаване на практически казуси

Модул 5 Поставяне на цели и делегиране

 • Разлика между цел и задача
 • Оценка на целите – предпоставка за даване на задачи.
 • SMARTS цели.
 • Правила за делегиране.
 • Кога може и кога не бива да се делегира – тест за мениджъри с потенциал.

Модул 6 Оценка на резултатите от работата и развитие на потенциала

 • Критерии за оценка – какво всъщност е важно
 • Провеждане на срещи за оценка
 • Какво се случва след направените оценки – финансови и нефинансови стимули
 • Как да идентифицираме добрите служители и как да ги развиваме

Модул 7 Провеждане на срещи и оперативки. Отчетност и документация.

 • Провеждане на срещи - планиране и дневен ред
 • Протоколи и проследимост на изпълнението
 • Прилагане на взетото решение
 • Отчетност – индивидуални отчети и отчитане на напредък оп проекти

Модул 8 Практически модул – да приложим наученото на практика. Изготвяне на план за развитие. 

Обобщение, изводи и обратна връзка