MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Оценяване на длъжности Структуриране на възнаграждението

Категория
03. 12 2021 - 03. 12 2021
гр.София, Парк Хотел Витоша
Албена Иванова
Свободни места: 15
Курсът има за цел да предаде основни познания за това как се оценява работното място и структурира възнаграждението. Насочен е към професионалисти, които имат необходимост да оценяват работни позиции и роли, които имат малък или нямат никакъв предишен опит в оценка на длъжности.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при повече от 3 записани 5% на участник
Цената включва: зала, кафе-паузи, материали, сертификат

Програма:

 

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза)

 

1. Бизнес нуждата от оценяване на работата

- Произход на оценяването;

- Защо оценяването се възприема с повишена важност днес

- Методи за оценка

 

2. Очертаване основните идеи на методи за оценка на длъжности - KornFerry Hay Group, Mercer, Towers Perin, Concepta

- Общите елементи на всяка една позиция

- Критерии за оценка

- Основите на методологиите 

- Примери

 

3. Анализ на работата – описание на позицията

- Анализ на осъществяваната работа 

- Елементи от описанието, които се използват при оценката

- Упражнение: оценка на различни позиции  в организацията

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза)

 

4. Упражнение: оценка на работни позиции в организацията 

- Оценка на елементите на една позиция

- Оценка на индивидуални позиции

- Оценка на групи от позиции

 

5. Как оценяването на работното представяне се вписва в по-широкообхватния процес на възнаграждение на служителите?

- ролята на оценката при управлението на възнагражденията

- Философия на възнаграждението

- Организационни структури

- Вътрешна справедливост

- Външна конкурентноспособност

- Структуриране на възнаграждението. Обхват, припокриване, отстояния.

 

6. Връзката на оценяването с други ЧР функции

- (Ре-)Проектиране на работата и организацията, разграничавайки вътрешния принос

- Разбиране и дефиниране на пътеките за кариерно израстване

- Планирането като средство за успех и последователност

- Обвързване с личните характеристики - компетенции