Подготвителен курс Professional Scrum Product Owner Certification | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Подготвителен курс Professional Scrum Product Owner Certification

Мениджмънт

Мениджмънт
25. 03 2019 - 26. 03 2019
ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София
Stavros Stavru, Ph.D.
Двудневно интензивно присъствено обучение в София за изпит Professional Scrum Product Owner™ (PSPO I) на Scrum.org След курса всеки може да премине изпит през интернет в удобно време (изпитът струва $200 и се поръчва директно на Scrum.org).
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: учебни материали, кафе-паузи

Изпитът е труден и всеобхватен и изисква добра подготовка. Курсът обхваща принципите и емпиричната теория на процесите, които стоят в основата на рамката Scrum, както и ролята на Scrum Product Owner в нея. Курсът е комбинация от представяне и групови упражнения, с които участниците научават как рамката на Scrum подобрява разработването на продукти. 

През 2-та дни обучаемите ще развият и затвърдят своите познания за ролята Product Owner чрез презентации и групови упражнения. Ще бъдат изяснени отговорностите на тази роля от гледна точка на Agile за създаване на успешен продукт. Ще бъдат разгледани метриките за проследяване на създаването на стойност и успешно въвеждане на продукта на пазара. 

Участниците ще работят по практически казуси и практически упражнения. 

Изпитът PSPO-I 
оценява познанията на кандидатите по Scrum в рамките на 1 час чрез 80 въпроса с възможни отговори. За успешен изпит са необходими 68 верни отговори (85%).

Съдържание:

Ден 1

1. Кратко представяне
2. Обсъждане на очакванията 
3. Въведение в Scrum

  • Дефиниция
  • Основни различия с традиционните подходи за разработка на софтуер
  • Цели и критерии за успех

4. Теоретични основи на Scrum

  • Механика и ритъм
  • Ценности и културни особености

5. Роли в Scrum
6. Решаване на казуси
7. Упражнения с тестови въпроси


Ден 2

 1. Упражнения с тестови въпроси
 2. Събития в Scrum
 3. Артефакти в Scrum
 4. Скалиране на Scrum
 5. Решаване на казуси / Ролеви игри
 6. Измерване на добавената стойност в Scrum
 7. Управление на продукта в Scrum
 8. Управление, базирано на доказателства (Evidence Based Management)
 9. Събиране на обратна връзка от клиента
 10. Упражнения с тестови въпроси
По време на обучението ще бъдат правени тестове с въпроси, които са изключително близки до реалните въпроси на изпита.


Водещ на обучението: Stavros Stavru, Ph.D.

Ставрос Ставру е Agile/Scrum обучител, коуч и консултант, с богат и актуален практически опит. Има бакалавърска степен по информатика, магистърска степен по бизнес администрация и докторска степен, свързана с гъвкавите методологии. Носител е на наградата Джон Атанасов на президента на Република България за лични постижения в сферата на информатиката и информационните технологии. Сертифицирал е Scrum Masters и Scrum Product Owners за Adidas и е участвал като консултант в трансформацията на Adidas към различни гъвкави подходи.

Автор е на оригинални техники и игри, разработени в контекста на agile software development, които могат да се използват за развитие на agile идеология в рамките на екип, отдел, организация и други (www.agify.me).
 
Ставрос има много богат опит в практическата работа, консултирането и обучението по Agile методологии, както и в разработването на софтуер. Основните области, в които работи, са:
 • Agile development
 • Scrum
 • Lean development and Kanban
 • Extreme programming
 • Agile tools (Atlassian Jira Agile, Bamboo, Fisheye, Crucible, Clover и други)

Обучил е стотици професионалисти по гъвкави (agile) методологии, включително над 70 успешно сертифицирани по програмите на Scrum.org. 

Предварителна подготовка:

Преди присъственото обучение, с цел предварителна подготовка, участниците ще получат достъп до въвеждащ курс по Scrum – Scrum Fundamentals Certified, който включва:
 • 12 Videos 
 • 1 Chapter
 • 1 Illustrative Case Study
 • 1 Crossword for Fun
 • 2 Reference Materials
 • 10 PMI Approved PDUs
 • Scrum Fundamentals Certified Exam

Съдържание на онлайн курса за предварителна подготовка:

 1. Introduction to Scrum
 2. Overview of Scrum
 3. History of Scrum
 4. Why Use Scrum
 5. Scalability of Scrum
 6. Scrum Principles
 7. Scrum Aspects
 8. Scrum Processes
 9. Scrum Vs Traditional Project Management
 10. Introduction to Scrum Principles
 11. Roles Guide and Empirical Process Control
 12. Self-Organization
 13. Collaboration
 14. Value-Based Prioritization
 15. Time-Boxing
 16. Iterative Development
 17. Scrum Vs Traditional Project Management