MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА

15. 04 2021 - 15. 04 2021
Онлайн в Zoom
адв. Милана Кривачка - утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право.

Практически и правни проблеми при подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“: Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка; Регистрация на Възложителя; Регистрация и създаване на профил на участниците в системата;

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Информационни материали, Видео Запис, Сертификат

09.30 – 11.00ч. - Практически и правни проблеми при подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:

1. Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;

2. Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:
• Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;
• Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка;
• Определяне на вида на процедурата;
• Обособени позиции;
• Основания за отстраняване от процедурата;
• Определяне на критериите за подбор и
• Определяне на критерия за възлагане на обществената поръчка.

11.00 – 11.15ч. – Пауза

11.15 – 13.00ч. - Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация на Възложителя;
• Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
• Определяне на ролите на служителите на възложителя;
• Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;
• Използване на шаблони и образците в системата;
• Съставяне на график за провеждането на процедурата;
• Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

13.00 – 13.30 ч. – Време за обяд

13.30 – 15.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.
Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация и създаване на профил на участниците в системата;
• Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.
• Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;
• Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;
• Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;
• Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;
• Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;


Свободна дискусия и отговор на конкретно поставени въпроси.  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:120.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)