MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА МЕНИДЖЪРА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ 19-23 АПРИЛ 2021

Човешки ресурси | Мениджмънт | Личностно развитие

19. 04 2021 - 23. 04 2021
присъствено или онлайн
Борислав Игов - сертифициран обучител за възрастни. Анализ на потребностите от обучение и развитие Разработва ефективни процеси по обучение. Изготвя дизайн, програма, методология и показатели за ефективност на обученията.
Целта на семинара е да изгради и надгради мениджърските знания и умения, базирани на знанието и използването на емоционалната интелигентност. Изцяло практически насочен, с много примери и практически приложения.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: материали, тестове,практически задачи и др.

 

В резултат от обучението участниците ще успеят да използват добрите практики в управлението  на  емоционалната интелигентност, за да:

 • Подобрят работата на служителите и да постигнат по-високо качество на изпълняваните задачи
 • Вдъхновяват своите подчинени и да могат ясно да им представят корпоративната визия, като основа за постигане на целите на екипа.
 • Станат добри наставници и да предават своите умения чрез менторство.
 • Ръководят чрез личен пример и да разпределят задачи към всички членове на своите екипи.
 • Формират лидерски качества и да управляват бизнес процесите по ефективен начин.

 Общи положения

 • § Място на провеждане                   -  присъствено или ON-LINE, 
 • § Продължителност                         - 1 ден, 10 учебни часа
 • § Обучителен екип                          - двама обучители
 • § Теория/практика                           - 30/70

 Семинарът е предназначен за:

 • Управители на компании
 • Мениджъри и Ръководители от всички нива

 Програма на семинара

Кратко описание

Модул 1

 

Емоционална интелигентност (ЕИ) - способността да се възприемат, оценяват и управляват  емоции,

Емоционална интелигентност - овладяване  на собствените и чужди чувства и емоции.

Как да използваме   емоционалната интелигентност, за да ръководим  мисленето и поведението?

Практически задачи.

Модул 2  

Видове интелигентност – рационална, емоционална, духовна

 • В работата си кои емоции изразявам и кои потискам?
 • Как да управлявам чрез емоции, ценностна система и личен пример.
  •  Какво в общуването с подчинени и ръководители ме затруднява?
  •  Разпознавам ли собствените  си емоции  и как ги управлявам?

Практически задачи

Модул 3

 

Тест за емоционална интелигентност на Кристоф Андре. Анализ на резултатите.

Модул 4

Основни категории умения на мениджъра:

Самосъзнание

Саморегулация

 • Самоконтрол – управление на разрушителните импулси.
 • Доверие – поддържане на стандарти за честност и почтеност.
 •  Съвестност – поемане на отговорност за собствените ви действия.
 • Адаптивност – приемане на промяната с гъвкавост.
 • Отвореност – към нови гледни точки и идеи.

Мотивация

 • желание за постижения – непрекъснат стремеж да се усъвършенстват;
 • ангажираност – съобразяване на собствените цели с целите на групата или организацията;
 • инициативност – готовност за действие при поява на възможност;
 • оптимизъм – следване на целите упорито, въпреки препятствията и неуспехите.

Практически задачи

Модул 5

Емпатия

 • ориентиран към потребностите – собствените и на другия – предвижда ги може да ги разпознава и удовлетворява;
 • ориентиран към развитието на другия – разбира какво е необходимо на другите, за да напреднат и да проявят способностите си;
 • отворен към различието – вижда различните хора като различни възможности;
 • добър в разбирането на другите – разпознава чувствата зад нуждите и желанията на другите.

Социални умения

 • Комуникация – умение за изпращане на ясни послания.
 • Лидерство – умение за вдъхновяване и мотивиране на групи и хора.
 • Управление на конфликти – разбиране и разрешаване на разногласия, договаряне.
 • Изграждане на връзки – поддържане на взаимноизгодни отношения.
 • Сътрудничество – умение за работа с други хора за постигане на споделени цели.

Практически задачи

Практически модул

Как да ръководя и мотивирамслужителите си

 


  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:216.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)