ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Нормативни уредби | Счетоводство

29. 10 2020 - 29. 10 2020
Online Live в Seminari.bg Zoom
Доц. д-р Николай Колев - Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

Двучасов интензивен изключително полезен практически уебинар за Акционери, Управители и юристи: Свикване на общото събрание на акционерите по инициатива на акционер, Форма на поканата, Право на участие в общото събрание и право на глас, Място на провеждане на общото събрание, Представителство на акционер на заседанията, Кворум и др.

Отстъпки
Ранна резервация: до 26. 10 2020 - 60.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Сертификат за участие, Пълен Видео Запис

ПРОГРАМА

 

10:00 - 10:40 - Въведение:

1.      Обща характеристика

2.      Свикване на общото събрание на акционерите от съвет на АД

3.      Свикване на общото събрание на акционерите по инициатива на акционер

4.      Връчване или обявяване на поканата в търговския регистър

5.      Форма на поканата

6.      Съдържание на поканата

6.1.   Място на общото събрание

6.2.   Дата и час на общото събрание

6.3.   Вид на общото събрание

6.4.   Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас

6.5.   Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения

7.      Срок за връчване на поканата

8.      Допълване на дневния ред от акционер


10:40-10:50 - Пауза

 

10:50 - 11:30 - Продължение

9.      Право на сведения

9.1.   Обхват и съдържание

9.2.   Изключения

9.3.   Нарушения и отменимост на решението на общото събрание на акционерите

9.4.   Избор на членове на съветите

10.    Право на участие в общото събрание и право на глас

11.    Място на провеждане на общото събрание

12.    Представителство на акционер на заседанията на общото събрание на акционерите

13.    Кворум

14.    Мнозинство

15.    Протокол и списък на акционерите

16.    Действие на решенията на общото събрание на акционерите

17.    Неспазване на реда за свикване и провеждане на общото събрание на акционерите

 

Лектор: Доц. д-р Николай Колев

 

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

 

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

 

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

 

Научните му интереси са в областта на търговските дружества и търговския регистър. Публикувал е две монографии и над 60 статии и студии в български и чужди правни издания.

 

От 2005 г. работи като адвокат в София.

ПРОГРАМА

 

10:00 - 10:40 - Въведение: