Приоритизиране и делегиране | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Приоритизиране и делегиране

Мениджмънт | Личностно развитие

03. 12 2019 - 03. 12 2019
х-л Будапеща, ул."Будапеща" 92, София
д-р Владислав Цветанов
Свободни места: 12
Правилното приоритизиране на дейностите е ключов фактор за постигане на висока ефективност на отдела (фирмата). Нито в университетите, нито в компаниите ни учат как да приоритизираме. Не остават много места, откъдето бихме могли да заимстваме знание и опит… Относително лесно можем да намерим информация за оперативното приоритизиране, значително по-трудно – за стратегическото. Ще представим в нужната дълбочина и двете…Делегирането е ахилесова пета на бизнес ръководителите по целия свят.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: печатни материали, обяд, 2 кафе паузи, сертификат

равилното приоритизиране на дейностите е ключов фактор за постигане на висока ефективност на отдела (фирмата).  Нито в университетите, нито в компаниите ни учат как да приоритизираме :(.  Не остават много места, откъдето бихме могли да заимстваме знание и познание (преживяно знание, опит)… Относително лесно можем да намерим информация за оперативното приоритизиране, значително по-трудно – за стратегическото.  Ще представим в нужната дълбочина и двете…

Делегирането е ахилесова пета на бизнес ръководителите по целия свят – най-често цитираната мениджърска слабост (приоритизирането е на трето място – представително изследване за САЩ).  Проблемът с делегирането е най-видим при собствениците на малък бизнес (до 50 души персонал и 10 млн евро годишен оборот).  Поколение след поколение повтаряме едни и същи грешки… Въпросникът за тестване на текущите ни умения за делегиране разглежда 10 типични мениджърски ситуации и предлага обосновки на правилността на верния отговор. Упражненията и казусите, заимствани от българската бизнес среда, позволяват практикуването на преподаваните техники в ситуации, близки до реалните.

.

Приоритизиране и делегиране са мениджърски умения, които заслужават Вашето внимание и чието овладяване до съвършенство ще Ви се отплати многократно.

.

съдържание на семинара

.

Тема 1: ПРИОРИТИЗИРАНЕ
 • релацията приоритизиране – успех
 • приоритизиране на дейностите за постигане на максимална ефективност
 • моделът „важност – спешност“
 • моделът АБВ
 • оперативно и стратегическо приоритизиране
 • още 5 правила и принципа за приоритизиране
Тема 2: ДЕЛЕГИРАНЕ
 • значение на делегирането за успеха на отдела (фирмата)
 • защо не делегират мениджърите
 • в кои случаи трябва да делегирам
 • 5 ключови фактора, влияещи върху делегирането
 • моделът за делегиране по принуда
 • 10 нива на отговорност
 • 11-стъпков модел за делегиране
 • Тест „Умея ли да делегирам“
 • 10 ситуации от практиката
 • инструменти за делегиране на пълномощия
 • управленски казус „Премии и алкохол“ и анализ