Първоначално обучение на КУТ и ГУТ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

30. 01 2018 - 31. 01 2018
гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
Първоначалното обучение на членове на Комитети и групи по условия на труд се провежда в съответствие с изискванията за продължителност и обхват на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: лекции, книга „Наръчник за обучение на КУТ и ГУТ“, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, сандвич за обяд, удостоверение за първоначално обучение, достъп до онлайн първоначално обучение по ЗБУТ за 30 дни.

Първоначалното обучение комбинира присъствено и онлайн обучение и включва:

  • безплатна книга с разработки на 10-те задължителнни теми за първоначално обучение на КУТ и ГУТ (230 стр.)
  • издаване на удостоверение по задължителния образец в приложение 1 на Наредба 4/1998 г.
  • 12 учебни часа присъствено обучение в два дни
  • 18 часа онлайн обучение – всеки участник получава индивидуални данни за достъп в рамките на 30 дни.

ПРОГРАМА

Ден 1

1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа.

2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на органа по безопасност и здраве при работа.
3. Учредяване на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Какво прави службата по трудова медицина.
5. Инструктажи във фирмата.
6. Основна дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.

Ден 2

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а година.
2. Правилно документиране на инструктажи.
3. Дейност на Комитетите и Групите по условия на труд. Изисквания към работодателя за съгласуване на решения.
4. Периодични медицинки прегледи – изисквания и добри практики.
5. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ и задължения на Възложителя във връзка със ЗБУТ.

Достъп до онлайн платформа за запознаване с десетте задължителни теми за първоначално обучение.

 

Всеки участник получава удостоверение за първоначално обучение съгласно образеца в приложение 1 на Наредба 4/1998 г.

 

За още информация: Деяна Илиева, 088931 568, Otgovori.Info