Реинженеринг на бизнес процеси | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Реинженеринг на бизнес процеси

Мениджмънт | Личностно развитие

05. 12 2019 - 05. 12 2019
х-л Будапеща, ул."Будапеща" 92, София
д-р Владислав Цветанов
Свободни места: 12
Реинженеринг на бизнес процеси – фундаментално преосмисляне и радикално препроектиране на процеси за постигане на резки скокообразни подобрения в ключови бизнес показатели като приходи, разходи, качество, бързина, ниво на обслужване… Реинженеринг е необходим в три основни ситуации: 1.фирмата / отделът се намира в критично състояние; 2. фирмата / отделът е в добро състояние, но прогнозите за бъдещето се влошават; 3. имаме за цел да се откъснем напред пред конкурентите. Реинженерингът се използв
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: печатни материали, обяд, 2 кафе паузи, сертификат

Реинженеринг на бизнес процеси – фундаментално преосмисляне и радикално препроектиране на процеси за постигане на резки скокообразни подобрения в ключови бизнес показатели като приходи, разходи, качество, бързина, ниво на обслужване…

Реинженеринг е необходим в три основни ситуации:

 1. фирмата / отделът се намира в критично състояние (кризисен реинженеринг).
 2. фирмата / отделът е в добро състояние, но прогнозите за бъдещето се влошават (стратегически реинженеринг).
 3. имаме за цел да се откъснем напред от конкурентите (стратегически реинженеринг).

Реинженерингът на бизнес процеси най-често се използва за:

 • минимизиране и преразпределяне на използваните ресурси;
 • повишаване качеството на обслужване;
 • съкращаване сроковете за изпълнение;
 • преминаване от функционален към процесен подход на управление.

Добри практики при реинженеринг и създаване на нов процес са: (1) формиране на екип, включващ представители от всеки замесен отдел; (2) щателен анализ на съществуващия процес, до пълно осъзнаване какво е същинското му предназначение (цел); (3) подлагане на съмнение на ползата от всеки елемент от текущия процес, откриване на тези с ниска добавена стойност и намиране на нови начини за достигане на целта; (4) ползване на „външи очи“ – бизнес консултанти с практически опит.

програма на семинара

 • 9:00 — 9:10   Регистрация на участниците
 • 9:10 — 11:00   Тема 1. РЕИНЖЕНЕРИНГ. СЪЩНОСТ. ЕТАПИ.
 • 11:00 — 11:20   Почивка: чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки, плодове
 • 11:20 — 13:00   Тема 2. ВИДОВЕ ПРОЦЕСИ. МЕТОДИ ЗА ОПИСВАНЕ. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТЕН ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОЦЕС.
 • 13:00 — 14:00   Обяд: тристепенно меню
 • 14:00 — 15:40   Тема 3. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩ ПРОЦЕС, практическо упражнение
 • 15:40 — 16:00   Почивка: чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки
 • 16:00 — 17:40   Тема 4. СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПРОЦЕС, практическо упражнение
 • 17:40 — 17:45 Закриване и връчване на сертификатите