Семинар Езикова култура | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Семинар Езикова култура

22. 07 2017 - 31. 12 2017
В зависимост от броя на групата и датата на семинара.
Венцислава Миндова е филолог и доктор по обществени комуникации и информационни науки. Дипломира се през 2015 г. с тема на дисертационен труд "Социокултурни модели на убеждаващо въздействие, формиращи българската национална идентичност през XXI".

От любов към българския език Образователен център „Отличник“ организира първия по рода си семинар, посветен на книжовния език и езиковата грамотност. Идеята е продиктувана от все по-честото замърсяване на езика с разговорни, клиширани и жаргонни думи и изрази, които, без да осъзнаваме, проникват в стила на писмения език и рефлектират върху облика на цялостната ни езикова култура.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: опитен презентатор, програма, учебни материали, кафе, вода, кетъринг

ЗА СЕМИНАРА

От любов към българския език Образователен център „Отличник“ организира първия по рода си семинар, посветен на книжовния език и езиковата грамотност. Идеята е продиктувана от все по-честото замърсяване на езика с разговорни, клиширани и жаргонни думи и изрази, които, без да осъзнаваме, проникват в стила на писмения език и рефлектират върху облика на цялостната ни езикова култура.

Комуникацията в днешно време е ценен инструмент, с който презентираме себе си в заобикалящия ни свят от роднини, приятели, колеги, съдружници. Като граждани на страната си морално право е на всекиго да се придържа към книжовните норми на българския език. Езикът е навсякъде около нас – на работното място, вкъщи, на улицата. Благодарение на него съумяваме да изградим значими партньорства. От съществено значение е българският език да бъде изразяван в писмена форма в съответствие с книжовно-езиковите норми.

Семинарът „Езикова култура“ има за цел да предаде на теоретичен принцип основните езиковедски правила и практически те да бъдат усвоени. Изграден е на основата на диалогичността с презентатора, което улеснява възприемането на знания за всеки един от участниците. Състои се от три модула – граматика, правопис и пунктуация, като за всеки един от тях е отреден практикум за проверка на усвоения материал.

Семинарът „Езикова култура“ няма възрастова граница – предназначен е за всички, които намират трудности в ежедневната си кореспонденция на работното място и се чудят дали да поставят тази запетая, как да членуват, доколко правилно са съгласували думите, кога се употребява кой или кого, или кому и т.нат.

Семинарът „Езикова култура“ е подходящ както за корпоративно обучение, така и за разнородни по професионални и личностни качества хора. Единственото, което обединява, е любовта към езика.

 

Когато се запишете, Вие получавате

 

  • Опитен и висококвалифициран презентатор, когото може да убивате с въпроси;
  • Още 15–20 (съ)участници, обединени от каузата за чист и правилен български език;
  • Достъпно обясняване на иначе сложната българска езикова система;
  • 8 астрономически часа, пълни с граматика, правопис и пунктуация;
  • До 1 допълнителен час, в зависимост от интензивността на въпросите на всеки участник;
  • Кафе-пауза, кетъринг, вода;
  • Пълен комплект учебни материали.

 

Дати и цени

 

Цена за всеки участник:

  • 250 лв. при 15–20 участници
  • 300 лв. при 10–15 участници
  • 350 лв. при 5–10 участници

 

Дата: определя се индивидуално, в зависимост от времето на сформиране на група, ангажиране на зала и кетъринг.

Ден на провеждане: събота или неделя.

Място на провеждане: зависи от датата на провеждане на събитието.