СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – РАЗРАБОТВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – РАЗРАБОТВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

02. 09 2020 - 03. 09 2020
София
Ралица Иванова, Борислав Игов
Свободни места: 10
Целта на семинара е да изгради у участниците знания и умения за усъвършенстване на съществуващата система или да проектират такава за нуждите на техните организации. Изцяло практически насочен, с много примери, темплейти и практически приложения от действащи системи за оценка в различни компании.
Отстъпки
Ранна резервация: до 15. 08 2020 - 387.60 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 8% на участник
Цената включва: учебни материали, 4 кафе-паузи, 2 обяда; сертификат

В резултат от обучението участниците ще успеят да използват добрите практики на системата за оценка, за да:

 • Подобрят работата на служителите и да постигнат по-високо качество на изпълняваните задачи
 • Идентифицират възможностите за обучение и кариерно развитие
 • Разпознаят ценните служители, които трябва да бъдат задържани на всяка цена
 • Разработят поддържаща система за възнаграждение и допълнително материално стимулиране
 • Изработват компетентностен модел и да го използват за нуждите на управление и развитие на човешките ресурси в организацията
 • Доразвият социалната политика на компаниите си

 

Продължителност: 20 учебни часа., от които 16 учебни часа присъствено обучение + 4 часа последваща индивидуална консултация при прилагането на системата на практика

 

Семинарът е предназначен за:

 • Управители на компании
 • Финансови и административни мениджъри
 • Мениджъри и Специалисти в областта на Човешките ресурси,
 • Офис мениджъри, Специалисти ТРЗ и личен състав, които съвместяват функциите в областта на ЧР;
 • Мениджъри и Специалисти, отговарящи за оценка и възнаграждение на персонала
 • Специалисти, които работят в други направления от ЧР и искат да разширят знанията си;

 

Програма на семинара

Системи за оценка на представянето.

-          Видове системи. Сравнителен анализ на различните системи. Предимства и недостатъци.

-          Критерии за измерване на изпълнението – обективни и субективни.

-          Примери за системи от водещи компании.

-          Добри световни практики и тенденции.

Как да определим какво е важно за нашата организация

-          Какво искаме на постигнем – корпоративни цели и планиране

-          Балансиране на ползите за служителите и мениджмънта

-          Избор на методи и техники за оценяване

-          Изисквания към системата и показатели за ефективност

-          Грешки при оценка на представянето и елиминиране на грешките.

Основни стъпки в процеса по разработване или актуализиране на системата за оценка.

-          Критерии за оценка и скали

-          Поставяне на цели. Връзка между лични цели, цели на екипа и на организацията

-          Изпълнението на целите като фактор на оценката

-          Атестационно интервю – основни правила

-          Разработване  и актуализиране на формуляри

-          Поддържащи процедури. Указания за прилагане на системата

-          Обучение на ръководителите.

-          Показатели за ефективност на системата

Компетентностен модел – специфика, приложение, ползи.

-          Профил на изискванията и компетентностите – специфика и етапи на изработване.

-          Личностни, професионални и мениджърски компетентности

-          Квалификационна матрица.

-          Специфики на компетенциите за висше, средно и оперативно ниво служители.

-          Оценъчни скали

Практически методи при системите за оценка

-          Управление чрез цели

-          Оценка на компетентностите

-          360 градусова обратна връзка

-          Оценка на потенциала

Получих добра оценка и какво от това?“ - фактори за успешно реализиране на системата

-          Връзка с останалите системи в организацията

-          Бонуси и оценка – има ли допирни точки?

-          Резултати от оценката и развитие на потенциала.

-          Анализ на резултатите за целите на звено ЧР

-          План за действие и подобрение на организацията

Практически модул

Част 1 – Обсъждане на конкретни казуси, проблеми и въпроси

Част 2 – Всеки участник работи по индивидуален проект, свързан с конкретна система за оценка или бонусна система, приложена в неговата организация