Системи за управление на здраве и безопасност при работа съгласно стандарт БДС ISO 450012018 | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Системи за управление на здраве и безопасност при работа съгласно стандарт БДС ISO 450012018

Нормативни уредби

28. 06 2019 - 28. 06 2019
ФНТСгр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, ФНТС, етаж II, зала № 3
Водещ одитор на Системи за управление на здраве и безопасност при работа в Сертификейшън Интернешънъл България. Има професионален опит като експерт по здраве и безопасност при работа и интереси в областта на добрите практики.

Стандартът БДС ISO 45001:2018 определя изискванията за системи за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за тяхното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 14.28% на участник
Цената включва: участие в обучителния курс, учебен материал, кафе-паузи, лек обяд.

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ и 
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ
в партньорство с
Семинари БГ ISO

 организират обучителен курс на тема

 Системи за управление на здраве и безопасност при работа, съгласно стандарт БДС ISO 45001:2018

 

Стандартът БДС ISO 45001:2018 определя изискванията за системи за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за тяхното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.

 

 

БДС ISO 45001:2018 е приложимза всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност, която желае да създаде, внедри и поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа (БЗР), да елиминира опасностите и да сведе до минимум рисковете за БЗР. В съответствие с политиката по БЗР на организацията, предвидените резултати от системата за управление на БЗР включват:

  • постоянно подобряване на резултатността по БЗР;

  • изпълнение на законовите и други изисквания;

  • постигане на целите по БЗР.

 

 

Обучението е подходящо за управители, вътрешни одитори, мениджъри на СУБЗР, представители на ръководството, длъжностни лица по здраве и безопасност, членове на комитети/групи по условия на труд, ръководители, отговорници за поддръжка на машините и съоръженията и всеки друг персонал, прилагащ изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

Тематиката е разделена на модули:

 

 

МОДУЛ 1: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ü Стандарт за системи за управление на здраве и безопасност при работа

ü Контекст на организацията

ü Лидерство и участие на работниците

ü Планиране

ü Поддържане

ü Дейности

ü Оценяване на резултатността

ü Подобряване

ü Дискусия и тест

 

МОДУЛ 2: ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ü Общо представяне на одит на системи

ü Термини и дефиниции

ü Принципи на одитиране

ü Програма за одит

ü Провеждане на одит

ü Компетентност и оценяване на одиторите

ü Дискусии и тест

 

МОДУЛ 3: ПРАКТИКУМ

ü Практически задачи, апробации и симулиране на подготовка и провеждане на одит на системи за управление на здраве и безопасност при работа

 

 

 

Лектор: д-р Мирослав Митев - Водещ одитор на Системи за управление на здраве и безопасност при работа в Сертификейшън Интернешънъл България. Има професионален опит като експерт по здраве и безопасност при работа и интереси в областта на добрите практики.

Член е на Управителния съвет на Български съюз на стандартизаторите.

Има професионален опит в България и чужбина.