СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

Нормативни уредби | Човешки ресурси | Счетоводство | Уебинар

Нормативни уредби
24. 11 2020 - 24. 11 2020
гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11
Лектор: адв. Йордан Даскалов
СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС предлагат на Вашето внимание семинар (присъствен и онлайн) на тема:

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАК ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ И САНКЦИИ

 

на 24.11.2020 г. (вторник)

в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3, офис 10-11

 

 

Лектор: Йордан Даскалов 

Адвокат Йордан Даскалов е завършил право през 2000г. в ПУ“П.Хилендарски“, гр. Пловдив.

Има специализации по право към Дрезденски технически университет – Германия и Европейска правна академия гр. Трир – Германия, в областите на трудовите правоотношения, защита от дискриминация и индустриални отношения.

Член е на юридическия консултативен съвет към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

От 2002г. и понастоящем работи с търговски дружества, нестопански организации и държавни институции, в това число и в сферите на оптимизиране на процесите при трудови/служебни правоотношения и заплащане на труда.

 

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците

10:00 – 13:00 ч. Обучение

 

ПРОГРАМА

 

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ  ВОДЕНЕ НА ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ - КАКВО Е НЕОБХОДИМО И КАКВО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

1.Документи при кандидатстване за работа - как да събираме и съхраняваме лични данни без риск от санкции

2.Документално оформяне на сключване и изменение на трудовия договор  3.Трудовата книжка се съхранява в личното трудово досие - как постъпваме

4.Срокове за съхранение на документи от ЛТД след прекратяване на трудов договор

5.Електронно трудово досие - възможно ли е и кои са нормативните изисквания

 

ВТОРИ ПАНЕЛ  СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ГРЕШКИТЕ

1.Документи при постъпване на работа - как да събираме и съхраняваме лични данни без риск от санкции  2.Какви са видовете трудови договри   3.Съдържание на трудовия договор и допълнителните споразумения към него - какво изисква законът и какво е необходимо за работодателя  4.Кога срочният трудов договор е законен  5.Срок за изпитване - защо не трябва да го смятаме за срок на договора  6.Договори за обучение и квалификация - практическо приложение  

 

Форма на провеждане: присъствена и онлайн

В деня на курса участниците онлайн ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.

 

Цена: 160 лв. без начислен ДДС

Цена за онлайн участие: 120 лв.  без начислен ДДС

Крайният срок за записването за участие в курса е до 23 ноември (или до изчерпване на местата в залата).

Лице за контакт: Мариета Гинкова