Спестявания отчетност и контрол в снабдяването | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Спестявания отчетност и контрол в снабдяването

Мениджмънт

08. 06 2018 - 08. 06 2018
София
Павлина Цветанова
Каним ви на интерактивно практически насочено обучение Спестявания, отчетност и контрол в снабдяването Модул III от Тренировъчна школа Доставки Теми: Управление на конфликтите на интереси и анти-корупционни практики. Аутсорсинг на дейността. Прилагане на митнически режими за постигане на по-големи спестявания. Банкови гаранции, депозити и акредитиви. Отчетност. Ключови индикатори. Дейности под контрол. Документация и отчетност.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. Международна и национална законодателна рамка. Ситуации на конфликти на интереси. Предпоставки за възникване. Симптоми. Превантивни мерки. Инструменти за контрол. Реакция при възникване на конфликт на интереси или корупционна схема.
  2. Критерии за аутсорсинг. Изисквания към подизпълнителя. Структура на тръжната документация. Договори. Отчетност.
  3. INCOTERMS. Редовен внос. Временен внос. Митническо складиране. Стоки с нетърговски характер. Временен износ с карнет АТА. Приложно поле на Конвенция АТА. Обезпечаване на Карнет АТА. Съдържание и работа с Карнет АТА. Забрани, свързани с издаването и използването на Карнет АТА. Икономически условия за режим “Активно усъвършенстване”. Разпоредби по прилагане на режим “Активно усъвършенстване”. Разпоредби относно функционирането на системата с отложено плащане. Разпоредби относно функционирането на системата с възстановяване. Преместване на стоките, поставени под режим активно усъвършенстване с отложено плащане. Икономически условия за режим “Пасивно усъвършенстване”. Митнически режим “Транзит” – режим с отложено плащане. Международен гаранционен документ – карнет ТИР. Условия за прилагане на Конвенция ТИР. Правила за работа с Карнет ТИР. Технология на митническия контрол с Карнет ТИР. Начин за попълване и обработка на Карнет ТИР.
  4. Същност, цели и предназначения на обезпеченията. Финансови механизми. Подсигуряване на обезпеченията – източници на финансиране. Необходими документи за откриване и закриване на обезпечения.
  5. Приложими ключови индикатори за дейността. Срокове и формати за отчет. Сравняване и анализ на резултатите. Предизвикателства пред веригите за снабдяване.
  6. Контрол при избор на доставчик и подизпълнител. Контрол при договарянето на стоки и услуги. Контрол в оперативната работа на служителите от веригата за доставки (плановици, логистици, снабдители, склададжии, шофьори.
  7. Ролята на вътрешния одит и контрол. Последици за предприятието от занижения или липсващ контрол. Превантивни мерки за лимитиране на потенциални злоупотреби.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 400 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.