Теория и практика на комуникацията | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Теория и практика на комуникацията

Уебинар

Уебинар
18. 06 2020 - 18. 06 2020
гр. София
Мария Касимова-Моасе е журналист, есеист и писател, специалист по Етикет и Протокол, Презентационни и Комуникационни умения.
Какво е комуникация - принципи, грешки и бариери - какво ни казват, какво чуваме и какво разбираме - влияние върху собственото ни представяне - влияние върху способността ни да приемем чуждото представяне ∙ Изборът на имидж и какво разказва той. Подготовка за комуникация ∙
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Членове - безплатно; нечленове - 30 лв/участник

Какво е комуникация

- принципи, грешки и бариери

- какво ни казват, какво чуваме и какво разбираме

- влияние върху собственото ни представяне

- влияние върху способността ни да приемем чуждото представяне

∙     Изборът на имидж и какво разказва той.

 

Подготовка за комуникация

∙           Запознаване със себе си и другия - личностни качества и работа върху характер, интелигентност, образованост, култура, знание. 

∙           Чувство за хумор, възпитание, етикет

∙           Говоренето на Вие или Ти

∙           Динамична промяна в стила и поведението според позиция, пол, поколение, среда.

∙           Подготовка и спонтанност

 

Ефективна комуникация

∙           Как да влияем върху вербалните, визуалните и вокалните компоненти на комуникацията.

∙           Говорене и слушане

∙           Моделът Узнай-Почувствай-Направи

∙           “Малки” разговори

∙           Обратна връзка

∙           Обогатяване на езика и трансформирането на речника според аудиторията, целта, мястото, темата.

 

Дипломатичност, такт и доверие

∙           Способност за преговаряне

∙           Менажиране на комуникационни гафове