Тренинг -Успешната сделка в 11 стъпки с лектор Георги Тодоров | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Тренинг -Успешната сделка в 11 стъпки с лектор Георги Тодоров

Търговски умения

22. 02 2019 - 22. 02 2019
гр.Хисаря,СПА Хотел "Аугуста" зала "Хисар"
Георги Тодоров
Тренинг за умения при продажбите с насоченост към сектор "Недвижими имоти"
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: наем зала/техника,лектор,кафе-паузи, сертификати
Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Търговски ментор е на голям кръг професионалисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в производството, услугите, бързо-оборотните стоки, фармацията, DIY секторът, банковата сфера, недвижимите имоти.
Работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност. От 28 години се занимава с продажби, а от 13 е треньор.
За тези години се обогатил с много контакти, опознал различни стилове на продажби, влязъл в различни бизнес
среди и през 2006 г. стигнал до решението да се занимава с обучения на екипи и коучинг.
Георги Тодоров е управител и водещ треньор на ReExe – тренинг компания, създадена да помага на тези, които са се посветили на продажбите. В екипа работят треньори по различни обучения и над 40 сътрудници в 21 града, които извършват търговски контролинг. Освен с ефективни продажби, Георги се занимава с обучение на екипи, коучинг на оперативни мениджъри.
Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите. Най-кратко може да бъде представен така – обучава хората по метода „осъзнай, наблюдавай и прави“.
Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в търговията. В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.
 
ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:
1. Стратегии за водене на преговори
- Преговорни цели
- Преговори базирани върху добавена стойност
- Преговори базирани на изключване на компромиси
- Преговори базирани на критичен минимум
- Преговори базирани на бюджетна рамка
- Преговори базирани на функционални характеристики
2. Ускоряване на успеха
- Техники за ускоряване на решението
- Техники за катализиране на решението
- Техники за пренасочване към алтернативно решение
- Техники за решение чрез съпоставяне на варианти
- Техники за затваряне на избора (финално решение)
3. Комуникация за привличане / спечелване на клиенти
- Ключови стъпки при първи контакт
- Търговска емпатия
- Манипулация на първото впечатление
4. Техники за убеждаване
- ТОП 15 техники за убеждаване
- Композити на аргумент
- Типове аргументи
- ТОП 10 техники за аргументиране
5. Спечелване доверието на клиента
- Етапи на изграждане на доверие
- Техники за внушаване на доверие
- Техники за поддържане и развиване на доверието
6. Етапи на преговорите
- Подготовка за преговори
- Преговорни цели
- Дефиниране на минимални, оптимални, идеални цели
- Рамка на преговорите
- Преговорна оферта
- Контра-оферта при преговори
7. Търговски техники и практики
- Анализ на обкръжението
- Анализ на външността
- Анализ на действията
- Профилиране на клиента – basic level
- Техники за концентрация на вниманието
- Техники за програмиране на поведението на клиента
8. Преговори, когато
представляваме и двете страни в една сделка
- Търговска медиация – задължителни правила
- Поведенчески модели при медиация
- Забрани при медиация
- Грешки при медиация
9. Преговори, когато представляваме едната страна в сделка, а другата се представлява от друг посредник или не се представлява от никой
- Търговска анотация – задължителни правила
- Поведенчески модели при анотация
- Забрани при анотация
- Грешки при анотация
10. Допускани грешки
- Грешки при профилиране
- Грешки при анализ на нуждите
- Грешки при презентиране
- Грешки при преговори
- Грешки при взаимодействията
11. Работа с възражения на клиенти
- Структура на търговско възражение
- Алгоритъм за анализ на възражението на клиента
- Търговска СЕМА – същност и функциониране на сърцевината на възражението
- Верификация на възражение
- Преминаване към аргументиране на възражение
 
ДАТА: 22 ФЕВРУАРИ 2019 г. ЧАС: 10.30 ДО 17.00ч..
МЯСТО: гр. ХИСАР, СПА ХОТЕЛ АУГУСТА, ЗАЛА „ХИСАР“ *
*Забележка: При ограничен брой регистрирали се за провеждане на обучението в гр. Хисар, курсът ще се проведе в гр. Пловдив
 
Линк към регистрационната форма: https://bit.ly/2WrNk7J
 
СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ: 8 ЯНУАРИ 2019г.
 
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА НА СПЕЦИАЛНА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ЗА НСНИ, КОЯТО Е СЪС 70% ОТСТЪПКА, А ИМЕННО:
 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НСНИ: 60 лв. без ДДС
 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА НЕЧЛЕНОВЕ: 75 лв.без ДДС
 
Начин на плащане:
По банков път, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35 BIC: FINVBGSF
БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрациите са валидни след извършено плащане. В случай на отказ от участие предплатените суми се възстановяват 100%, ако отказът е направен до 8 февруари 2019г. При отказ след 8 февруари 2019г. предплатената сума не подлежи на възстановяване. При възстановяване на каквато и да е сума таксите по банковите преводи се удържат от дължимата сума.
 
За участие в семинара се издават персонални сертификати от НСНИ. Във връзка с печатането на сертификатите имената на участниците могат да бъдат подменяни до 15 февруари 2019г.
 
КОНТАКТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Т: 02 988 68 90
M: 0879 590900
E: office@nsni.bg