Тренировъчна школа Доставки - Превенция на потенциалните заплахи при покупка | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Тренировъчна школа Доставки - Превенция на потенциалните заплахи при покупка

Мениджмънт | Търговски умения

30. 04 2018 - 30. 04 2018
София
Павлина Цветанова
Каним ви на интерактивно практически насочено обучение Превенция на потенциалните заплахи при покупка от Модул III от Тренировъчна школа Доставки Теми: Управление на конфликти. Изтичане на информация. Ефективно обслужване на фирми-клиенти и проверяващи органи. Гражданско и вещно право. Наказателно право. Правни норми за борба с корупцията и прането на пари.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. Същност и особености на конфликтите. Типове конфликти. Причини за конфликтите. Структура на конфликта и развитие на конфликтна ситуация. Управление на конфликтите. Стилове за разрешаване на конфликт.
  2. Комуникация с клиенти и доставчици. Комуникация с държавни служители. Комуникация с нежелани обекти. Комуникация с хора извън фирмата. Превентивни мерки срещу изтичане на информация.
  3. Дейности на управлението, свързани с комуникацията. Вътрешните комуникации – фактор за ефективно управление на човешките ресурси в организацията. Комуникационни стратегии.
  4. Работа в екип и комуникации. Вътрешна и външна среда на екипа. Основни проблеми при работа в екип и начини за подобряване на комуникацията в екипа.
  5. Правоспособност и дееспособност на лицата. Юридически лица. Сделки. Воля и волеизявление. Недействителност на сделките. Вещно право. Облигационно право. Договори – същност, видове.
  6. Престъпление – обща характеристика и състав. Престъпления против личността. Документални престъпления. Антикорупционни практики. Закони в борбата с контрабандата и прането на пари. Борба с корупцията.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 400 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.