ТРЗ – Обработка на заплати осигуровки и обезщетения | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

ТРЗ – Обработка на заплати осигуровки и обезщетения

Човешки ресурси

Човешки ресурси
15. 10 2019 - 15. 10 2019
гр. София, ул. Христо Белчев 8
Надя Стайкова, експерт ТРЗ и администрация
ТРЗ – Обработка на възнаграждения, осигуровки и обезщетения Практика, казуси, решения ВАЖНО: Обучението е с мултимедия, упражненията се провеждат на хартия, на компютър и със специализиран ТРЗ софтуер.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
Цената включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, ползване на компютър и специализиран софтуер, кафе-паузи

Възнаграждения

15 октомври 2019 год.
9:30 – 17:30
Обработка на възнагражденията

1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Документи, необходими за обработване на възнагражденията.

– Обработка на болничните листи.

– Обработка на отсъствията. Платени и неплатени отсъствия и как се изчисляват.
– Практически примери, онагледяване, решаване на казуси.


Кафе пауза

– Изчисляване на извънреден труд, заплати, болнични и отпуски при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

– Обезщетения по КТ – кога се дължат и как се документират. Начисляване на осигуровки и данък върху различните видове обезщетения, разлики, казуси и примери.

– Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.
Обедна почивка

– Документация по заплащанията – присъствени форми, допълнителни възнаграждения, ведомости и други.

– Изготвяне и срокове за подаване на документи в НОИ и НАП – Болнични, Приложения, Уведомления, Декларация 1, Декларация 6, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и др. Специфики и казуси.

– Упражнения.


Кафе пауза

2. Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми.

3. Важни моменти в ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки).
Практически упражнения, решаване на казуси, дискусия

ВАЖНО: Обучението е с мултимедия, упражненията се провеждат на хартия, на компютър и със специализиран ТРЗ софтуер.