Трудово и осигурително законодателство | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Трудово и осигурително законодателство

Човешки ресурси | Счетоводство |

Човешки ресурси
31. 01 2017 - 31. 01 2017
гр. София Хотел Славянска беседа
АСПАСИЯ ПЕТКОВА- експерт с дългогодишен опит. Работила като директор в ЦУ на НОИ, ЦУ на НАП и гл. експерт в МТСП

промени казуси указания наредби 

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Лекция и помощни материали

Вторник
9.45 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. Откриване на семинара
10.00-11.30 ч Осигурително законодателство
Проект на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г.
Проект на закона за НЗОК за 2017 г.
Проект за промени в Кодекса за социално осигуряване ( КСО ) 2017 г.
Промените в КСО и наредбите-2016 г. и прилагането им в практиката
Промени в Закона за здравното осигуряване- 2016 г.
Пенсионирането през 2017 г.
Промени в осигурителните вноски през 2017 г.
Промени в осигурителния доход през 2017 г.
Особености при пенсионирането на педагогическите кадри – ранно пенсиониране, пенсиониране при навършване на възраст и стаж, пенсиониране след навършване на възраст и стаж; пенсии от НОИ, от Учителски пенсионен фонд, пенсии за допълнително задължително пенсионно осигуряване ( ДЗПО).
Права на работодателя и на учителите при пенсиониране.
Дължими обезщетения при пенсиониране, видове обезщетения.
Подаване на информация в НОИ и в НАП- декларации, срокове
Парични обезщетения и помощи от НОИ
Осигуряване на самоосигуряващите се лица и изпълнителите по договори за управление и контрол.
Попълване и заверка на осигурителната книжка.
Санкции
Теми по желание на участниците
Казуси, въпроси
11.30-12.00 кафе пауза
12.00- 14.00 ч. Трудово законодателство
Трудов договор – видове според срока на действие на договора.
Избор между трудов и граждански договор.
Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни, поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа,
поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях, поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
Прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране
Отпуски
Работно време
Водене на трудово досие
Казуси, въпроси,санкции

Лектор: АСПАСИЯ ПЕТКОВА- експерт с дългогодишен опит. Работила като директор в ЦУ на НОИ, ЦУ на НАП и гл. експерт в МТСП

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!