ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 г | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 г

Маркетинг | Човешки ресурси | Личностно развитие |

Маркетинг
05. 02 2019 - 05. 02 2019
гр. София, пл. Македония № 1, ет. 16, зала "Обсерватория"
Аспасия Петкова е работила в УНСС, МТСП - главен експерт, НОИ – директор на дирекция "Осигурителни вноски" в Централно управление, НАП - зам. директор в централно управление на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, автор на много книги, наръчници
Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 17:30 часа Семинара включва: обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, две кафе-пауза и обяд.Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.
Отстъпки
Ранна резервация: до 25. 01 2019 - 72.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, консултации,2 кафе паузи, материали и удостоверение

„ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

29.01.2019 г.

х-л „Централ“, гр. София, зала „София“

Лектори:

Пенка Митрева - Началник-отдел „Рискови производства и дейности“ в Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“

Огнян Атанасов  - Национален секретар, Отдел "Безопасност и здраве при работа. Екология"

инж. Слави Пачалов – Експерт по Първа помощ към "Пачалов" ЕООД , лектор в „Български червен кръст“

Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 17:30 часа                                                 Семинара включва: обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид,  две кафе-пауза и обяд.Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Таксата за участие в семинара е: 80лв. (ОТСТЪПКА: при по–ранно записване получавате отстъпка от цената в размер на  10 % за всеки записал се до 25.01.2019г)

Учебна програма

29 януари 2019 г. (вторник)

09.00 – 09.30 ч.

Регистрация на участниците в семинара

 

09.30 - 11.00 ч.

Панел 1: Огнян Атанасов

Европейско законодателство в областта на ЗБУТ

 • Държавна политика и национална програма за безопасност и здраве при работа/2018 – 2020 г./
 • Основни промени и новости в нормативната база по безопасни и здравословни условия на труд
 • Новите стандарти за качество на услугите предлагани от СТМ
 • Дискусия

 

11.00 – 11.15 ч.

Кафе-пауза

 

11.15 - 12.30 ч.

Панел 2:  Пенка Митрева

Организация  за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.

 • Отговорност на работодателя и длъжностните лица.
 • Задължения на работниците и служителите
 • Периодичност на различни мероприятия по ЗБУТ

 

12.30 – 13.30 ч.

Обяд в ресторанта на хотела

 

13.30 - 15.00 ч.

Панел 3: Пенка Митрева

Пропуски при осигуряване на ЗБУТ

 • Добри практики
 • Дискусия

 

15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

 

15.30 - 17.30 ч.

Панел 4: Слави Пачалов

 • Първа долекарска помощ на работното място
 • Въпроси и отговори

 

17.30 ч.

Закриване на семинар