Управление на доставчиците | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Управление на доставчиците

Мениджмънт

14. 06 2018 - 14. 06 2018
Пловдив
Павлина цВЕТАНОВА
Каним ви на интерактивно практически насочено обучение Управление на доставчиците Модул II от Тренировъчна школа Доставки Теми: Управление на доставчиците. Проучване на доставчиците. Ангажираност на страните. Изграждане на партньорство с доставчиците. Генериране на нови бизнес възможности. Прилагане на трите стълба на ефективните вериги за доставки. Елиминиране на прекъсванията по веригата за доставки. Работа с доставчиците. Оценка на доставчиците.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: обучение, кафе паузи

Подробна програма:

  1. Канали и методи за проучване на доставчиците. Потенциални заплахи. Предварителен одит на доставчик (Due diligence). Влияние на доставчика върху бизнеса на фирмата. Застраховане на грешки и отговорности. Единствен доставчик.
  2. Гарантиране на качество на доставените стоки и услуги. Гарантиране на навременни доставки. Наблюдения върху поведението на доставчиците. Изграждане на технически способности за съвместимост. Обмен на информация. Подобрения в качеството и доставките.
  3. Изграждане на партньорство с доставчиците. Модели на партньорство. Създаване на критерии за партньорство. Определяне кои са подходящите партньори за нас. Търсене на съвместимост. Времеви рамки и компоненти при изграждането на партньорство. Йерархия на партньорствата.
  4. Генериране на нови бизнес възможности. Съперничеството като стимул за нови бизнес възможности. Възможности напред по веригата. Затваряне на веригата. Поддържане на ритъма. Синергия при използване капацитета на доставчика и купувача. Светкавични доставки.
  5. Прилагане на трите стълба на ефективните вериги за доставки - Адаптивност. Гъвкавост. Изравняване.
  6. Елиминиране на прекъсванията по веригата за доставки. Прехвалени вериги за доставки. Изравняване на стимулите. Откриване на причината. Трайно подобряване на нещата. Преразпределяне на отговорностите по веригата.
  7. Критерии за оценка. Периодичност и обратна връзка за оценката. Корективни действия. Ранкиране на доставчиците. Рискове от липсата на адекватна оценка.

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите в сайта ни.

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.