Управление на материалните запаси София 9 март 2020 | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Управление на материалните запаси София 9 март 2020

Мениджмънт

09. 03 2020 - 09. 03 2020
София
Уилям Латъм CFPIM, CIRM, CSCP, CLTD е международен APICS "Master Instructor” и един от водещите инструктори на APICS с богат международен опит. Обучавал организации като Alcoa Fujicara, Intel, Aviat Aircraft, Boeing, Microsoft и др.
По време на семинара ще научите формули за определяне на на размера на поръчките, техники за складиране и дистрибуция, а така също и как да измервате инвестициите в запаси, за да ги управлявате по-добре и да максимизирате рентбилността.
Отстъпки
Ранна резервация: до 06. 02 2020 - 352.80 лв.
Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: материали, две кафе паузи и обяд

Все по-важно е ежедневното прецизно управление на запасите. Фирмите се нуждаят от подходящи равнища от запаси, които да са достатъчни да задоволят изискванията клиентите, но необходимо да се минимизират инвестираните парични средства. Този специализиран еднодневен семинар ще ви помогне да поръчвате, контролирате и управлявате запасите по-добре. По време на семинара ще научите формули за определяне на на размера на поръчките, техники за складиране и дистрибуция, а така също и как да измервате инвестициите в запаси, за да ги управлявате по-добре и да максимизирате рентбилността.

 

Този семинар ще ви запознае с:

 • Управлението на материалните запаси при различни производствени стратегии,
 • Физическото складиране и системи за организация на складовите места и подредбата в склада
 • Системи за номериране на артикулите
 • ABC анализ
 • Правила за поръчване и кога да ги използваме – Точка на поръчване(Reorder Point), Периодичен преглед (Periodic Review), Икономичен размер на поръчката (EOQ), Планиране на материалните ресурси (MRP)
 • Гаранционен запас – как да го определим, желано ниво на обслужване
 • Управлявани от доставчиците запаси – Vendor Managed Inventory
 • Техники за контрол на точността на запасите – методи за изписване на материалите, годишна и частична инвентаризация
 • Планиране на дистрибуцията (Distribution requirements planning – DRP)
 • Ключови измерители при управление на запасите (KPI)

За кого е предназначен курсът:

 • Професионалисти в сферата на складово стопанство, материално планиране и администриране на основни данни за материалните запаси, доставки, логистика, производство, мениджъри и ръководители.
 • Фирми, търсещи минимизиране на инвестициите в материални запаси и подобрение на познанията си в сферата на планирането и управлението на материални запаси.

 

Регистрационна такса: Ранна регистрация и плащане – 180 евро + ДДС – платени преди 6 февруари 2020. Регистрация и плащане след февруари 2020 – 200 евро + ДДС.  Краен срок за регистрация и плащане – 4 март 2020. В цената са включени материали, две кафе паузи и обяд. Регистрирайте се на сайта ни или ни потърсете по телефон или имейл за повече информация.

Работен език: английски