Управление на проекти по схема Добри и безопасни условия на труд | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Управление на проекти по схема Добри и безопасни условия на труд

Нормативни уредби | Мениджмънт | Финанси § Проекти

12. 06 2017 - 12. 06 2017
София, Парк Хотел Москва
Бистра Ковачева – специалист с дългогодишен опит в управлението и разработването на над 200 проекта финансирани от ЕС от 2007 година досега.

Заповядайте на 14 юни, 2017 г. в Парк Хотел Москва, гр. София на специализиран семинар на тема „Управление на проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд“, който съчетава на едно място полезна информация за особеностите при управление на проекти и често допускани грешки, както и тънкостите, които е необходимо да знаете при изпълнението на Вашите проектни предложения. Лектор на събитието е Бистра Ковачева – специалист с дългогодишен опит в управлението и разработването на над 100 проекта финансирани от ЕС още от предприсъединителните програми.

Отстъпки
Ранна резервация: до 02. 06 2017 - 75.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Информационни материали, Индивидуална консултация, Обяд, Кафе-пауза

П Р О Г Р А М А


09:00 - 09:30 Регистрация

09:30 - 11:20 I. Как да управляваме успешно спечелен проект:
o Договор и приложения към него;
o Искане за авансово плащане;
o Кореспонденция с Управляващия орган;
o Изпълнение на дейностите и създаване на тръжни процедури;
- Въпроси и отговори;

11:20 - 11:40 Кафе пауза

11:40 – 13:00 II. Как да отчитаме успешно проект:
o Отчитане на дейностите – подаване на междинен/ финален отчет;
o Техническо и финансово отчитане на договорите;
13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:15 III. Изпълнение, отчитане и промяна на договорите:

o Възможности за извършване на промяна в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
o Често допускани грешки при отчитане на проектите;
o Разглеждане на примерни проекти за практическо управление на проектите

- Въпроси и отговори;
15:15 – 15:30 Кафе пауза

15:30 - 16:30 IV.Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за 2017 г.:

- Обучение на заети лица;
- Специфични обучения;
- Продуктови и производствени иновации;