Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление ISO 90012015 ISO 140012015 ISO 450012018 ISO 190112018 | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление ISO 90012015 ISO 140012015 ISO 450012018 ISO 190112018

Нормативни уредби

02. 07 2019 - 02. 07 2019
ФНТСгр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, ФНТС, етаж II, зала № 3
н.с. I ст. инж. Митко Мирчев - Tutor: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 18788, ISO 19011, ISO 31000, ISO 26000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, IATF 16949, SA 8000, ISO 30401, IAEA GSR 2.

Запознаване на участниците с изискванията за управление на риска, като част от общата система на управление на организацията, в стандартите: • ISO 9001:2015, • ISO 14001:2015, • ISO 45001:2018, • ISO 19011:2018.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 11.11% на участник
Цената включва: Участие в обучителния курс, учебен материал, кафе-паузи, лек обяд. (За членове на БСС - 140 лв.)

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ и  

 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ

в партньорство с

Семинари БГ ISO 

организират обучителен курс на тема:

 

Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление

/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/

Risk management in ISO standards for management systems

/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/

 

Участници:

Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:

 • собственици на фирми;
 • изпълнителни директори на малки и средни фирми
 • работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
 • мениджъри по качеството,
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по екология;
 • упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност,
 • одитори на системи за управление
 • служители, ангажирани с оценяването на риска;
 • специалисти от службите по трудова медицина.

Полза от участието:

Получаване на знания за:

 • необходимостта от управление на риска в организациите;
 • изисквания на ISO 9001:2015 за управление на риска /мислене основано на риска/
 • изисквания на ISO 14001:2015 за управление на риска
 • изисквания на ISO 45001:2018 за управление на риска
 • изисквания на ISO 19011:2018 за управление на риска
 • практическо приложение на процеса на управление на риска

 

Програма:

1. Въведение

2. Необходимост от управление на риска.

3. Термини свързани с риска

4. Изисквания на ISO 9001:2015 за управление на риска /мислене основано на риска/

6. Изисквания на ISO 14001:2015 за управление на риска

7. Изисквания на ISO 45001:2018 за управление на риска

8. Изисквания на ISO 19011:2018 за управление на риска

9. Процес за управление на риска.

10. Упражнения

11. Тест

12. Заключение

 

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

Еmail: mirtchev@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348

 

Участниците в обучителния курс ще получат Сертификат, удостоверяващ запознаването им с темата.