УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО И УПРАВЛЕНСКО ПРЕДСТАВЯНЕ | Seminari.bg
MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО И УПРАВЛЕНСКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Финанси § Проекти

02. 06 2016 - 03. 06 2016
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Радослав НЕДЯЛКОВ
Свободни места: 8
В програмата ще усвоите: техники за вземане на решения, които (техники) помагат на мениджърите да подобрят финансовото си представяне; стандартни техники за правене на себестойност и ценообразуване; себестойност на база дейности (Аctivity–based costing); техники, които помагат да се оценява представянето на отделите в една фирма (доставки, производство, търговски); практически въпроси, които оказват влияние върху управление на представянето на фирмите.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: материали, обяд, кафе -паузи,

Преглед на програмата

Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при планирането на разходите и вземането на управленски решения, измерването на ефекта от тези решения и управление на представянето на мениджмънта. Обучаваните ще научат и техники, използвани от фирмите за ценообразуване, както и за решения, свързани с покупка (outsource) или производство на даден материал/продукт.

2 юни

9.00 – 10.30   Управленското счетоводство и процесите на вземане на решения.

Същност. Разлика с финансовото счетоводство. Връзката на управленското счетоводство и процесите на планиране, контрол, организация и вземане на решения. Организации с центрове на отговорност и процесни организации и връзката им с управленското счетоводство.

10.30 – 11.00  Кафе пауза

11.00 – 12.30 Начини за образуване на себестойност и управленското представяне.

Измерване на разходите. Видове разходи. Разпределение на косвените разходи. Absorption – over и under.
Примери по темата.

12.30 – 13.30 Обедна почивка

13.30 – 15.00 Себестойност, базирана на дейностите. АВС.

Съвременният метод на разпределение на разходите в себестойността на продуктите – себестойност базирана на дейностите. АВС, като алтернатива на Absorption себестойността.

Примери.

15.00 – 15.30  Кафе пауза

15.30 – 17.00 Пределното ценообразуване.
Себестойност, базирана на пределните разходи.

Пример по темата.

3 юни

9.00 – 10.30 Анализ CVP.

Мениджърите трябва да прогнозират пречалбите при различни нива на разходите и количествените продажби. Критичната точка като елемент на този анализ. Как става това?

Примери по темите.

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Техники за вземане на решения.

Кои са разходите, които трябва да вземем предвид при осъществяване на решенията. Поведение на разходите. Някои правила при идентифицирането на разходите.

Примери по темата.

12.30 – 13.30 Обедна почивка

13.30 – 15.00 Ценообразуване.

Начини за ценообразуване.Примери по темата.

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Трансферно ценообразуване.

Основни принципи при трансферното ценообразуване. Центровете на печалба и трансферното ценообразуване. Проблеми при трансфернто ценообразуване.

Примери по темата.

 

Участниците в обучението получават сертификат
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 450 лева без ДДС

 

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.