Фондове на ЕС в България Програми съфинансирани от ЕС | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Фондове на ЕС в България Програми съфинансирани от ЕС

Вътрешнофирмени

Вътрешнофирмени
12. 03 2016 - 12. 03 2016
Зала на Семинари БГ или зала на Възложителя.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Индивидуална програма, съобразена с изискванията на Възложителя, Информационни материали, Конкретни казуси. Цената е за участник. Минимална група: 15 участника; Над 15 участника - 10% отстъпка; Над 25 участника: 20% отстъпка. Включва:

 

Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за 2016 г. 

- Възможности по ОП „Иновации и конкурентоспособност”;
- Възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси”; 
- Възможности по „Програма за развитие на селските райони”;
- Индикативни годишни работни програми за 2016 г.
- Въпроси и отговори;

 

Подготовка за кандидатстване по проекти, съфинансирани от фондовете на европейския съюз;

- Проект, проектен цикъл; 
- Анализ на проблемите, възможностите и целите, логическа рамка; 
- Дърво на проблемите, дърво на целите; 
- Пакети документи за кандидатстване - информационни източници; 
- Избор на подходяща финансираща програма – допустимост на кандидата.

 

 

За повече информация моля обадете се на 0888-408-615 или се свържете с нас на office@seminari.bg