MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Kanban Certification Training – ONLINE LIVE

Категория
23. 04 2021 - 23. 04 2021
ONLINE LIVE
Stavros Stavru, Ph.D.
Запознайте се с Канбан (KANBAN) – модерен метод, който се използва в гъвкавото (Agile) разработване на продукти и в управлението на проекти!
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: учебни материали, кафе-паузи, сертификат за преминато обучение

Запознайте се с Канбан (KANBAN) – модерен метод, който се използва в гъвкавото (Agile) разработване на продукти и в управлението на проекти!

Обучението е подходящо за директори, ръководители на екипи, ръководители на проекти, бизнес анализатори, ИТ специалисти и скръм мастъри.

Не е нужно участниците да познават или да имат предишен опит с метода Канбан. Що се отнася за тези, които имат такъв – те ще имат възможност да споделят своите предизвикателства и заедно с лектора да намерят възможни решения.

 

Курсът е базиран на публикациите на създателя на метода Канбан – Дейвид Андерсън, но е изключително практически ориентиран, с дискутиране на множество казуси, решаване на въпросници и дизайн на примерни канбан системи.

Цели
Придобиване на задълбочени знания и разбиране за Канбан. Впоследствие, прилагане на наученото, за да се подбори ефективността на работния процес и увеличи способността на екипа / организацията да създава стойност за своите клиенти при изпълнението на проекти или разработването на продукти.

Метод на обучение
Методът на обучение е интерактивен и включва:

Презентации

Дискутиране на казуси

Решаване на въпросници

Продължителност
Курсът е с продължителност 1 ден.