MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

[NEW EXAM FORMAT] ONLINE LIVE - Project Management Professional PMP® Exam Preparation

Категория
09. 02 2022 - 12. 02 2022
ONLINE LIVE
Франк Нинов, PMP® (Германия)
Получете сертификат Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute с най-успешните подготвителни курсове в България
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: учебни и работни материали, онлайн достъп до един от най-добрите симулатори за този изпит в света, достъп до онлайн среда за допълнителна подготовка и сертификат

НАШИТЕ КУРСИСТИ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА УСПЕВАЕМОСТ НА ИЗПИТА ЗА PMP® - ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ!

"Overall I am very satisfied with the training, the exercises, training materials, the instructor etc. I Would like to thank Frank for his patience, efforts and commitment."

"It was of great help to make me feel able to pass the exam."

"The training was effective and efficient."

"I liked the course and I will use it in my future work."

"Great opportunity to understand PMI methodology."

„I am pretty satisfied with the course. Could not be better.”

“Great course. The instructor was the most valuable part of the course.”

“The course filled up a lot of blank spaces in terms of terminology and processes. I found out a lot of things that could be improved within my organization, which is very useful for me.”

"Happy to be part of this training! Projecta’s team was very helpful :)"

Това обучение се организира за 29-ти път в България от TenStep - глобална обучаваща организация на Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.), Provider ID 1774. Целта на курса е да подготви участниците за явяване на изпит за изключително престижният сертификат по управление на проекти Project Management Professional (PMP®) на Project Management Institute, САЩ.

Какво ви предлагаме:

  • Обучение от успешна глобална обучителна организация на PMI

 

  • Опит от множество успешно сертифицирани професионалисти по програмите на PMI в България

 

  • Изключително опитен международен лектор-практик

 

  • Много подробни учебни материали и предоставяне на линкове с подходящи допълнителни тестови въпроси след обучението

 

  • Обучение, насочено с "лазерна" точност към успешно полагане на изпита, от първия път

 

  • Съдействие при попълване и подаване на заявката за изпита

 

  • Съдействие за поддържане на сертификата след неговото получаване

 

  • Изгодни цени и финансови условия. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок - не е необходимо да плащате веднагаЦели
След курса, участниците ще бъдат в състояние:

 • Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI
 • Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси
 • Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка
 • Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®)

  Участници
 • Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат
 • Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
 • Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI

  Съдържание

  Съдържанието на курса включва три области на познание по управление на проекти (domains), съдържащи съответните задачи на ръководителя на проекта във всяка област (tasks):

  I. People

  II. Process

  III. Business Environment  Метод на обучение
  Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва:
 • Презентации
 • Групови упражнения
 • Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област


  Продължителност
  Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа (8.75 учебни часа на ден)

  В цената са включени учебни и работни материали, обяди, кафе-паузи и сертификат. 2

  Инструктор: Франк Нинов (Frank Ninov), РМР
  Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Manager Professional (PMP©) с професионален опит по управление на проекти в Германия от 1998 г., реализирал над 150 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти при международната компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

  Г-н Франк Нинов е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението.

  Допълнителна информация може да намерите на неговата интернет страница: www.fireframe.eu

  Сертификат
  Всеки участник ще получи легитимен сертификат за 35 контактни часа обучение по управление на проекти. Това е необходимо условие за допускане до изпит за РМР сертификат.

  Работен език: английски (при необходимост пояснения могат да бъдат давани на български език)

  Курсът е подходящ и за подготовка за сертификат Certified Associate in Project Management (CAPM®)!

  ___________________________________________________________________________

  Какво трябва да знаем за получаването на РМР сертификат

  Предварителни изисквания:
 • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години / 36 месеца опит в управлението на проекти, през които минимум 4500 часа ръководене и направляване на проектни задачи
 • Обучение по управление на проекти: 35 контактни часа

  Такса за изпит (заплаща се директно на PMI)
 • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $405
 • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $555

  Изпит
 • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
 • Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност
 • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София

  Препоръчваме следните стъпки за сертифициране, които да бъдат извършени в рамките на не повече от 6 месеца:
 • Подготовка за изпит с преминаването на обучителен курс, организиран от Регистрирана обучаваща организация (PMI Registered Education Provider – R.E.P.);
 • (По желание: придобиване на членство в Project Management Institute – таксата за членство за първата година се приспада от таксата за изпит и новият член получава Project Management Body of Knowledge);
 • Получаване на документ за контактни часове обучение от обучаващата организация;
 • Изпращане на молба за допускане до изпит до Project Management Institute;
 • Получаване на одобрение за явяване на изпит от Project Management Institute и насрочване на дата за изпит (в удобно за кандидата време) в Комисия Фулбрайт, София;
 • Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита.
 • Ползите от сертифицирането от управление на проекти са свързани с възможности за:
 • Подобряване на квалификацията;
 • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
 • По-добро кариерно развитие;
 • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение;
 • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:1640.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)