MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ONLINE LIVE - Lean Project Management (LeanPM®) Certificate Programme

Мениджмънт | Финанси § Проекти | Личностно развитие

Мениджмънт
04. 10 2021 - 05. 10 2021
ONLINE LIVE
Петер Кришел, PRINCE2® and AgilePM Approved Trainer, Scrum Master
Обучението Lean Project Management (LeanPM®) ще представи най-модерната рамка за управление на проекти, стъпваща на най-добрите и успешни световни практики. Ще бъдат разгледани подходите, които са приложими не само за отделни видове проекти и сектори, но могат да се адаптират за проекти от всякакъв вид и мащаб.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: учебни материали, сертификат за преминато обучение

Станете част от революцията в управлението на проекти!

От началото на 21-ви век насам, управлението на проекти е в процес на историческа трансформация. Традиционният подход  (predictive, Waterfall, sequential) отстъпва на адаптивния, еволюционен подход на създаване на стойност.

 

Тази трансформация далеч не е завършила, но вече е ясно, че в съвременните условия, най-успешните методи за управление на проекти са тези, базирани на Lean / Lean-Agile. Доказателство за това е безпрецедентният успех на Lean Product DevelopmentAgileLean Startup и Lean Construction.  

 

Обучението Lean Project Management (LeanPM®) ще представи най-модерната рамка за управление на проекти, стъпваща на най-добрите и успешни световни практики. Ще бъдат разгледани подходите, които са приложими не само за отделни видове проекти и сектори, но могат да се адаптират за проекти от всякакъв вид и мащаб.

 

За кого е това обучение?

Вие сте се посветили професионално на управлението на проекти и може би притежавате професионални сертификати в тази област.

 И въпреки това, вероятно си задавате някои от следните въпроси:

 • А сега накъде? Какво повече и по-различно от добре познатото ми мога да науча?
 • Защо, въпреки че има книги с документирани "добри практики" по управление на проекти с по 700 страници, проблемите с проектите продължават?
 • Какви са новите неща за "напреднали", с които трябва да се запозная?
 • Какво е бъдещето на управлението на проекти, в каква посока ще се развива?
 • Само в ИТ сектора ли може да се приложи нещо различно от традиционното управление на проекти?
 • Какъв е фундаменът на модерните концепции като Agile/Scrum и как те могат да бъдат разглеждани в по-широка и цялостна перспектива за успешно управление на проекти във всички сектори?
 • Има ли модерни концепции, методи и техники, приложими за проекти от най-различен вид и мащаб?
 • Откъде да получа идеи за по-успешно управление на проекти?
 • Lean и управление на проекти? Защо и как?

Вярваме, че обучението Lean Project Management (LeanPM®) ще отговори на тези въпроси.

 

Програма

 

Pre-course reading: Lean Concepts

Day 1
 • Introducing ourselves
 • Lean Concepts (Recap) - Lean Pillars and Principles

Concept and Purpose of Lean Project Management

 • The LeanPM definitions for a project and project Management
 • Shortcomings of the traditional concept of project management
 • The concept of Lean project management: the transformation-flow-value generation model
 • Purpose and pillars of Lean project management

Lean Project Management (LeanPM) Principles

 

How Do Projects Work? Project Success

 • The project logic for improving a value stream and for creating a new value stream
 • Project success and Conditions of Satisfaction
 • Project variables and trade-offs

Project Waste

 • Strategic, tactical, accumulated and multiplied waste

Cost of Time

 • Cost of project delay, project acceleration, lost opportunity, premature delivery and deferred use
 • Calculation of Cost of Time - example
 • The best moment to take a decision: Last Responsible Moment vs. Most Responsible Moment

Lean Project Portfolio Management

 • Traditional vs. Lean project portfolio management
 • Lean project portfolio allocation and processes
 • Selection / alignment
 • Minimum Viable Project (MVP)
 • Project importance
 • Exercise 1 - Project Selection
 • Projects sequencing (schedule prioritization)
 • Exercise 2 - Projects Sequencing

The Lean Project Life Cycle

 • The LeanPM project life cycle phases: Idea Generation and Triage; A3 Analysis and Pre-Selection/Selection; Exploration; Sequencing; Creation and Absorption; Project Retrospective and Evaluation
 • Project life cycle process efficiency
 • Exercise 3 – Average Lead Time

Lean Development Life Cycle

 • Traditional and evolutionary development life cycles
 • LeanPM evolutionary life cycles: Iterative, Exploratory (Lean Startup), Non-iterative and Continuous Delivery
 • Tailoring of the evolutionary development approach

Lean Project Planning

 • Traditional vs. Lean project planning
 • Planning and the Network of Agreements (NOA)
 • The 9 principles of lean project planning
 • Planning and control - lean control system
 • Exercise 4 – Lean Control
 
 

2

Day 2

Lean Project Planning (cont.)

 • Push and pull planning
 • Estimation – Project Case
 • Exercise 5 – Time Estimation
 • Exercise 6 – Cost Estimation

Managing Creation and Absorption

General Approach

Visual Management

Decentralized Project Management

Set-Based Concurrent Design

 • Sequential (Waterfall) and concurrent design
 • Centralized design
 • Point-based design
 • Set-based design (set-based engineering)

Built-In Quality

 • Proactive vs. reactive quality control
 • The objectives of quality management
 • Foundation and pillars of built-in quality
 • Quality by Design and Lean Quality Control
 • Front Loaded Testing; Test-First Development and Managing Quality at the Source
 • Exercise 7 - Behavior-Driven Specification

Lean Teamwork

 • Integrated teams, self-organizing teams, Lean-Agile leadership, transparency

Flow Management

 • The goal of flow management

Controlling Work-In-Progress (WIP)

 • Little’s Law; optimal WIP; the cost of multitasking

Managing Queues

 • Projects as queuing systems
 • The relationships between the average service time, arrival rate, capacity utilization, and waiting time
 • Matching team capacity and job demand

Controlling Queues

 • Visualizing queues; Kanban board, Cumulative Flow Diagram (CDF)
 • The properties of the ideal (idealistic) workflow; workflow anomalies
 • Responding to queues: dealing with variability, controlling demand, controlling supply

Controlling Batch Sizes

 • The traditional approach; large and small batches of work; batch conditions
 • Reducing batch sizes; vertical vs. horizontal slices of work

The Water and The Rocks / Empirical Continuous Improvement

 


  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:1,138.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)